תחזוקת מגרשי ספורט

תחזוקת מגרשי ספורט מדשא סינטטי

פעולת התחזוקה כוללת מספר שלבים, כגון: הברשת המגרש ושאיבת הלכלוך, שחרור דחיסת מילוי המגרש, סינון המגרש, הברשה אחידה ועוד. תחזוקת משטח הדשא ע"י דשא עוז ספורט מתבצעת באמצעים מהמתקדמים בעולם. הציוד אתו אנו מבצעים את התחזוקה מומלץ על ידי FIFA ו UEFA- והותאם במיוחד לביצוע פעולות אלו, על מנת להשיג את התוצאות הרצויות. ביצוע פעולות התחזוקה תורם להארכת חיי הדשא באופן משמעותי. לכל מגרש אנו בונים תכנית עבודה ובמקביל דואגים להפיק ללקוח דו“ח ביצוע לצורך מעקב.

מגרשי הכדורגל מדשא סינתטי נושאים בעומס אימונים רב ומתנהלת עליהם פעילות ספורטיבית ענפה ושוחקת. על מנת לשמר את אורך החיים של משטח הדשא הסינתטי, את איכותו וכמובן לשמור על בטיחות המשחק והאימון של השחקנים, מחובתנו לדאוג כי תתבצע פעולת תחזוקה שוטפת למגרש, וזאת כחלק בלתי נפרד מתנאי תקופת האחריות הניתנת על ידי יצרן הדשא. דשא עוז ספורט מתחזקת את המגרשים בטיפול חודשי ורבעוני מקיף, בהתאם להוראות יצרן הדשא.

השותפים שלכם בסביבה

לאתר דשא עוז ספורט